Wydarzenie Luzofonia 2021

Jesteśmy uczestnikami wydarzenia na Uniwersytecie Śląskim, który ma na celu promocję języka portugalskiego oraz kulturę tego kraju. Opowiadamy o portugalskiej kuchni w polskim domu.

Jesteśmy uczestnikami wydarzenia na Uniwersytecie Śląskim, który ma na celu promocję języka portugalskiego oraz kulturę tego kraju. Opowiadamy o portugalskiej kuchni w polskim domu.